Z
2022 Jul 1 Iran Biomed The effect of Zingiber Officinale Extract on Preventing Demyelination of Corpus Callosum in a Rat Model of Multiple Sclerosis

Účinek extraktu Zingiber Officinale ( zázvor ) na prevenci demyelinizace corpus Callosum u potkaního modelu roztroušené sklerózy CZ

2023 Nov-Dec The preventive effect of Zingiber officinale ( zázvor ) essential oil on demyelination of corpus callosum in a cuprizone rat model of multiple sclerosis

Závěr: Naše zjištění naznačují, že podávání zázvorového esenciálního oleje zabránilo demyelinizaci a zlepšilo remyelinizaci ztvrdlého těla potkanů ​​a může být použito jako účinná látka v prevenci RS. cz


2023 Apr 29 Zinc and Central Nervous System Disorders cz

2022 May 27 Zachry Department of Civil and Environmental Engineering, Texas A&M University, College Station, Texas , United States Zinc Fertilizers Modified the Formation and Properties of Iron Plaque and Arsenic Accumulation in Rice ( Oryza sativa L.) in a Life Cycle Study

Zinková hnojiva modifikovala tvorbu a vlastnosti železného plaku a akumulaci arsenu v rýži ( Oryza sativa L. ) ve studii životního cyklu CZ

2024 Jan 15 A pyruvylated and sulfated galactan from the green alga Dictyosphaeria cavernosa: Structure, anticoagulant property and inhibitory effect on zebrafish thrombosis

Pyruvylovaný a sulfátovaný galaktan ze zelené řasy Dictyosphaeria cavernosa: Struktura, antikoagulační vlastnosti a inhibiční účinek na trombózu zebřičky


benu.cz

2023 Sep Korean Red Ginseng extract ameliorates demyelination by inhibiting infiltration and activation of immune cells in cuprizone-administrated mice

Extrakt z korejského červeného ženšenu zlepšuje demyelinizaci inhibicí infiltrace a aktivace imunitních buněk u myší, kterým byl podáván kuprizon