OThis is a selection of studies. Do not use as a guide to treatment.
Only your doctor can do that! Everything is for exploration only! Not for treatment! The CZ translation is done in terms of orientation and machine

Disclaimer PubMed and NLM


omega-3

2024 May 27 Omega-3 fatty acids supplementation prevents learning and memory impairment induced by chronic ethanol consumption in adolescent male rats through restoration of inflammatory and oxidative responses

Suplementace omega-3 mastných kyselin zabraňuje poškození učení a paměti způsobené chronickou konzumací etanolu u dospívajících samců potkanů ​​prostřednictvím obnovení zánětlivých a oxidačních reakcí

—————————————————

2024 Feb 19 Omega-3 fatty acid supplementation affects tryptophan metabolism during a 12-week endurance training in amateur runners: a randomized controlled trial

Suplementace omega-3 mastných kyselin ovlivňuje metabolismus tryptofanu během 12týdenního vytrvalostního tréninku u amatérských běžců

————————

2023 Jun 28 A diet rich in omega-3 fatty acid improves periodontitis and tissue destruction by MMP2- and MMP9-linked inflammation in a murine model

Strava bohatá na omega-3 mastné kyseliny zlepšuje parodontitidu a destrukci tkání zánětem spojeným s MMP2 a MMP9 na myším modelu

——————————————-

2024 Jun 1 Effects of Omega-3 Supplementation on the Delayed Onset Muscle Soreness after Cycling High Intensity Interval Training in Overweight or Obese Males

Účinky suplementace Omega-3 na opožděný nástup svalové bolesti po cyklistice Vysoce intenzivní intervalový trénink u mužů s nadváhou nebo obezitou

————————-

2024 Jan 4 Effect of six month’s treatment with omega-3 acid ethyl esters on long-term outcomes after acute myocardial infarction

Účinek šestiměsíční léčby ethylestery omega-3 kyseliny na dlouhodobé výsledky po akutním infarktu myokardu cz

—————————–

2023 Jun 27 DHA/EPA (Omega-3) and LA/GLA (Omega-6) as Bioactive Molecules in Neurodegenerative Diseases

DHA/EPA (Omega-3) a LA/GLA (Omega-6) jako bioaktivní molekuly u neurodegenerativních onemocnění

——————————–

2023 Aug;27 Diabetes Research Institute, University of Miami Miller School of Medicine, Miami, FL, USA. Modulation of inflammation and immunity by omega-3 fatty acids: a possible role for prevention and to halt disease progression in autoimmune, viral, and age-related disorders

Modulace zánětu a imunity omega-3 mastnými kyselinami: možná role pro prevenci a zastavení progrese onemocnění u autoimunitních, virových poruch a poruch souvisejících s věkem CZ

——————————–


2016 Jun National Centre for Epidemiology and Population Health, The Australian National University Higher intake of omega-3 polyunsaturated fatty acids is associated with a decreased risk of a first clinical diagnosis of central nervous system demyelination: Results from the Ausimmune Study

Vyšší příjem omega-3 polynenasycených mastných kyselin je spojen se sníženým rizikem první klinické diagnózy demyelinizace centrálního nervového systému: Výsledky Ausimmune Study CZ

Závěry: Došlo k významnému snížení rizika FCD s vyšším příjmem omega-3 PUFA, zejména těch pocházejících z ryb

———————————-


2022 Mar 30 Chandrashekhar KocherlakotaBanda Nagaraju Leiutis Pharmaceuticals LLP, India Inhalation of nebulized omega-3 fatty acids mitigate LPS-induced acute lung inflammation in rats: Implications for treatment of COPD and COVID-19

Inhalace nebulizovaných omega-3 mastných kyselin zmírňuje akutní zánět plic vyvolaný LPS u potkanů: Důsledky pro léčbu CHOPN a COVID-19 CZ

2022 Nov 2 School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan , Iran Association of Polyunsaturated Fatty Acid (omega 3) Intake on Inflammatory Gene Expression and Multiple Sclerosis: A Systematic Review and Meta-Analysis

Asociace příjmu polynenasycených mastných kyselin při expresi zánětlivých genů a roztroušené skleróze: Systematický přehled a metaanalýza CZ … Naše výsledky také ukázaly, že omega-3 mastné kyseliny významně upregulovaly genovou expresi


2023 Oct 31 The bone transcription factor Osterix controls extracellular matrix- and node of Ranvier-related gene expression in oligodendrocytes

Kostní transkripční faktor Osterix řídí expresi genu souvisejícího s Ranvierem v extracelulární matrix a uzel v oligodendrocytech cz

Sedm potravin pro zdravé kosti. Vítězí mák CZ2022 Aug 25 Department of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Chemistry, Faculty of Medicine, University of Rijeka, Croatia Oleanolic acid induces HCT116 colon cancer cell death through the p38/FOXO3a/Sirt6 pathway

Kyselina oleanolová indukuje smrt buněk rakoviny tlustého střeva HCT116 prostřednictvím dráhy p38/FOXO3a/Sirt6 CZ

2022 Oct 28 Department of Clinical Microbiology, Clinical Hospital Center Rijeka, Croati Neuroprotective Panel of Olive Polyphenols: Mechanisms of Action, Anti-Demyelination, and Anti-Stroke Properties

Neuroprotektivní panel olivových polyfenolů: Mechanismy účinku, vlastnosti proti demyelinizaci a mrtvici CZ ….tento přehled poskytuje aktualizovanou verzi prospěšných vlastností a mechanismů účinku olivových polyfenolů proti demyelinizaci při prevenci/zmírnění roztroušené sklerózy


O3 My theory in ThisIsMs

—————

Ozone causes depressive-like response through PI3K/Akt/GSK3β pathway modulating synaptic plasticity in young rats
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36228356/

August 24, 2011
PlosOne
Critical Role of PI3K/Akt/GSK3β in Motoneuron Specification from Human Neural Stem Cells in Response to FGF2 and EGF
https://journals.plos.org/plosone/artic … ne.0023414

June 2014
Dietary regulation of PI3K/AKT/GSK-3 beta pathway in Alzheimer’s disease
https://www.researchgate.net/publicatio … 7s_disease


2022 Jun 15 Key Lab of Aerosol Chemistry and Physics, SKLLQG, Institute of Earth Environment, Chinese Academy of Sciences, China Effects of hydroperoxy radical heterogeneous loss on the summertime ozone formation in the North China Plain

Účinky heterogenní ztráty hydroperoxyradikálu na letní tvorbu ozonu v Severočínské nížině CZ


2022 Nov 1 Department of Neurology with Institute of Translational Neurology, University Hospital Münster, German Association of obesity with disease outcome in multiple sclerosis

Asociace obezity s výsledkem onemocnění u roztroušené sklerózy CZ


2022 Dec 15 Department of Neuroinflammation, UCL Queen Square Institute of Neurology, London, United Kingdom Oxygen treatment reduces neurological deficits and demyelination in two animal models of multiple sclerosis

Léčba kyslíkem snižuje neurologické deficity a demyelinizaci u dvou zvířecích modelů roztroušené sklerózy CZ …Závažné neurologické deficity u aktivní EAE se významně zlepšily již po 1 hodině dýchání ~95% kyslíku. Zlepšení bylo větší a trvalejší, když byl kyslík aplikován buď profylakticky (od imunizace po dobu 23 dnů), nebo terapeuticky od nástupu neurologického deficitu po dobu 24, 48 nebo 72 hodin. Terapeutický kyslík po dobu 72 hodin významně redukoval demyelinizaci a integrovanou stresovou reakci

Oral

Streptococcus mutans Antibacterial effects Antibakteriální účinky přírodních látek czP2024 Jun 3 Propionic acid promotes neurite recovery in damaged multiple sclerosis neurons

Kyselina propionová podporuje obnovu neuritů v poškozených neuronech roztroušené sklerózy

————————————————————-

youngnutra.com

2024 Jun 13 Polydatin: a potential NAFLD therapeutic drug that regulates mitochondrial autophagy through SIRT3-FOXO3-BNIP3 and PINK1-PRKN mechanisms – a network pharmacology and experimental investigation

Polydatin: potenciální terapeutický lék NAFLD, který reguluje mitochondriální autofagii prostřednictvím mechanismů SIRT3-FOXO3-BNIP3 a PINK1-PRKN – síťová farmakologie a experimentální výzkum

MS / Sirt https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10216547/

———————————-

2024 Jan-Mar Relationship between physical activity and coping with stress in people with multiple sclerosis: A moderated mediation model with self-efficacy and disability level as variables

Vztah mezi fyzickou aktivitou a zvládáním stresu u lidí s roztroušenou sklerózou: Model moderovaného zprostředkování s mírou sebeúčinnosti a stupněm postižení jako proměnnými CZ

———————————————————–

2019 Mar 1 College of Pharmacy and Gachon Institute of Pharmaceutical Sciences, Gachon University, Incheon, Republic of Korea Neuroprotective Effects of 6-Shogaol and Its Metabolite, 6-Paradol, in a Mouse Model of Multiple Sclerosis

Neuroprotektivní účinky 6-Shogaolu a jeho metabolitu, 6-Paradolu, v myším modelu roztroušené sklerózy CZ

…. Jednou denně podávání 6-shogaolu a 6-paradolu (5 mg/kg/den, po) symptomatickým EAE myším významně zmírnilo klinické příznaky onemocnění spolu s remyelinizací a snížením akumulace buněk v bílé hmotě


2022 Nov 2 School of Chinese Materia Medica, Beijing University of Chinese Medicine, China Total glucosides of paeony alleviates scleroderma by inhibiting type I interferon responses

Celkové glukosidy z pivoňky zmírňují sklerodermii inhibicí reakcí na interferon typu I CZ


2022 Dec 19 Department of Pharmacy, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou, China The protective effect of total glucosides of white paeony capsules on experimental autoimmune encephalomyelitis

Ochranný účinek celkových glukosidů tobolek bílé pivoňky na EAE CZ …Suma sumárum, TGP vykazoval významný preventivní a léčebný účinek na EAE potkaním modelu a tohoto zlepšení bylo dosaženo kombinační cestou složenou z gliových a zánětlivých buněk, spojovacích proteinů, různých faktorů včetně adhezních faktorů, interleukinů a scf/MGF


2022 Sep 4 Department of Zoology, Faculty of Science, Port Said University, Egypt Ameliorative Effect of Pomegranate Peel Extract (PPE) on Hepatotoxicity Prompted by Iron Oxide Nanoparticles (Fe2O3-NPs) in Mice

Zlepšující účinek extraktu z kůry granátového jablka (PPE) na hepatotoxicitu vyvolanou nanočásticemi oxidu železitého (Fe203 NP ) u myší CZ


Passiflora edulisMučenka jedlá čili marakuja CZwiki

wiki
fruit

2022 Sep Ph.D. Program in Clinical Biochemistry and Molecular Medicine, Department of Clinical Chemistry, Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand P. edulis Extract Protects Against Amyloid-β Toxicity in Alzheimer’s Disease Models Through Maintenance of Mitochondrial Homeostasis via the FOXO3/DAF-16 Pathway

Extrakt P. edulis chrání před toxicitou amyloidu-β u modelů Alzheimerovy choroby prostřednictvím udržování mitochondriální homeostázy cestou FOXO3/DAF-16 CZ


2022 Jul Department of Integrative Biotechnology, And Biomedical Institute for Convergence at SKKU (BICS), Sungkyunkwan University, Suwon, Republic of Korea Syringaresinol derived from Panax ginseng berry attenuates oxidative stress-induced skin aging via autophagy

Syringaresinol získaný z plodů ženšenu Panax zmírňuje stárnutí kůže vyvolané oxidativním stresem prostřednictvím autofagie CZ


křídlatka japonská – WIKI

2021 Dec 9 Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu, China Polygonum cuspidatum Extract Exerts Antihyperlipidemic Effects by Regulation of PI3K/AKT/FOXO3 Signaling Pathway

Extrakt Polygonum cuspidatum má antihyperlipidemické účinky regulací signální dráhy PI3K/AKT/FOXO3 CZ ( křídlatka japonská) TIP


Mito Light

2024 Apr 1 Effects of photobiomodulation therapy on muscle function in individuals with multiple sclerosis

Účinky fotobiomodulační terapie na svalovou funkci u jedinců s roztroušenou sklerózou cz

————————————————–

2022 Jul 6 Biomedical Sciences Department, University of Wisconsin Milwaukee, Wisconsin, USA Photobiomodulation at 830 nm Reduced Nitrite Production by Peripheral Blood Mononuclear Cells Isolated from Multiple Sclerosis Subjects

Fotobiomodulace při 830 nm Snížená produkce dusitanů mononukleárními buňkami periferní krve izolovanými z pacientů s roztroušenou sklerózou CZ


2022 Apr Miguel Tolentino Chi C Cho Biomedical Sciences, University of Wisconsin Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin, USA Photobiomodulation Modulates Interleukin-10 and Interferon Gamma Production by Mononuclear Cells from Healthy Donors and Persons with Multiple Sclerosis

Fotobiomodulace moduluje produkci interleukinu-10 a gama interferonu mononukleárními buňkami od zdravých dárců a osob s roztroušenou sklerózou CZ mitolight.cz


Platina

2022 Mar 12 Wei Jiang Lulu Wei Department of Hematology, Nanjing Drum Tower Hospital, Nanjing University, China Platinum prodrug nanoparticles inhibiting tumor recurrence and metastasis by concurrent chemoradiotherapy

Platinové prekurzorové nanočástice inhibující recidivu nádoru a metastázy souběžnou chemoradioterapií CZ


Palmitoyletanolamid

2016 Apr Nicola S OreficeMireille Alhouayek Department of Pharmacy, “Federico II” University, Naples, Italy Oral Palmitoylethanolamide Treatment Is Associated with Reduced Cutaneous Adverse Effects of Interferon-β1a and Circulating Proinflammatory Cytokines in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis Perorální léčba palmitoylethanolamidem je spojena se sníženými kožními nežádoucími účinky interferonu-β1a a cirkulujících prozánětlivých cytokinů u relabující-remitující roztroušené sklerózy CZ


2022 Aug 27 Department of Physiology and Pharmacology “Vittorio Erspamer”, SAPIENZA University of Rome-P.le A. Moro, Italy Palmitoylethanolamide (PEA) and White Matter Lesions: Evidence for Therapeutic Implications

Léze, palmitoylethanolamid a bílá hmota: Důkazy pro terapeutické důsledky CZ


pegrastore.cz

2022 Federal Center of Brain and Neurotechnologies, Moscow, Russia Prospects for the use of polyphenols in multiple sclerosis

Vyhlídky na použití polyfenolů u roztroušené sklerózy CZ

——————————————————

2024 Mar 15 Polyphenols: immunonutrients tipping the balance of immunometabolism in chronic diseases

Polyfenoly: imunonutrienty naklánějící rovnováhu imunometabolismu u chronických onemocnění cz

…….. hojně se vyskytujících ve středomořských potravinách

——————————————————


POWER

May 13, 2015 Thelancet Prognostic value of grip strength: findings from the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study

Prognostická hodnota síly úchopu CZ …V zemích s vysokými příjmy byly riziko rakoviny a síla úchopu pozitivně spojeny , ale tato souvislost nebyla nalezena u osob se středními a nízkými příjmy zemí

Slabé svaly jsou „nové kouření“. Biologický věk určuje síla, říká studie

Zdroj: https://www.idnes.cz/xman/adrenalin/sila-svaly-stisk-biologicky-vej-studie-dna.A221209_161155_xman-adrenalin_fro?zdroj=vybava_idnes


brainmarket

2022 Dec 1 Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran Impact of Intraventricular Human Adipose-Derived Stem Cells Transplantation with Pregnenolone Treatment on Remyelination of Corpus Callosum in A Rat Model of Multiple Sclerosis Vliv intraventrikulární transplantace lidských kmenových buněk derivovaných z tukové tkáně s léčbou pregnenolonem na remyelinizaci corpus callosum u potkaního modelu roztroušené sklerózy CZ


2022 Nov 26 Department of Translational Medicine, University of Ferrara, Italy Palmitic Acid Induced a Long-Lasting Lipotoxic Insult in Human Retinal Pigment Epithelial Cells, which Is Partially Counteracted by TRAIL

Kyselina palmitová vyvolala dlouhotrvající lipotoxické poškození v epiteliálních buňkách lidského retinálního pigmentu, které je částečně potlačeno TRAIL CZ

2023 Jul 30 Impact of Pilates suspension with self-awareness on gait and metacognition in multiple sclerosis

Vliv pilatesové suspenze se sebeuvědoměním na chůzi a metakognici u roztroušené sklerózy Výsledky: Analýza skupinových dat odhalila významné zlepšení mezi základními a intervenčními fázemiQpilulka.cz

2023 Feb Department of Immunology, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran The Immunomodulatory Aspect of Quercetin Penta Acetate on Th17 Cells Proliferation and Gene Expression in Multiple Sclerosis

Imunomodulační aspekt quercetinpentaacetátu na proliferaci buněk Th17 a genovou expresi u roztroušené sklerózy


2022 Dec 2 Medicinal Biosciences, Department of Applied Life Science, Konkuk University, Republic of Korea Quercetin Is An Active Agent in Berries against Neurodegenerative Diseases Progression through Modulation of Nrf2/HO1

Quercetin je aktivní látka v bobulích proti progresi neurodegenerativních onemocnění prostřednictvím modulace Nrf2/HO1 CZ …Zacílení na oxidační stres by mohlo být velmi účinným způsobem prevence a léčby

——————————————–

2024 May 30 Quercetin regulates dendritic cell activation by targeting STAT4 in the treatment of experimental autoimmune encephalomyelitis

Quercetin reguluje aktivaci dendritických buněk cílením STAT4 při léčbě experimentální autoimunitní encefalomyelitidy cz

———————————————


2022 Feb Pharmacy Department, Foshan Women and Children Hospital Affiliated to Southern Medical University, Foshan, China Effects of quercetin on ovarian function and regulation of the ovarian PI3K/Akt/FoxO3a signalling pathway and oxidative stress in a rat model of cyclophosphamide-induced premature ovarian failure

Účinky kvercetinu na ovariální funkci a regulaci ovariální signální dráhy PI3K/Akt/FoxO3a a oxidačního stresu na potkaním modelu předčasného ovariálního selhání vyvolaného cyklofosfamidem CZ


2022 Mar Indiana University School of Medicine – South Bend Center, USA Coenzyme Q 10 and related quinones oxidize H 2 S to polysulfides and thiosulfate

Koenzym Q 10 a příbuzné chinony oxidují H 2 S na polysulfidy a thiosíran CZ


2021 Jul Jiqiang HuXuan Wang Department of Cardiology, Dongfang Hospital, Beijing University of Chinese Medicine, Fengtai District, Beijing, China Quercetin prevents isoprenaline-induced myocardial fibrosis by promoting autophagy via regulating miR-223-3p/FOXO3 Kvercetin zabraňuje isoprenalinem indukované fibróze myokardu podporou autofagie prostřednictvím regulace miR-223-3p/FOXO3


2022 Oct 20 Department of General Dentistry, Shanghai Ninth People’s Hospital, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China Oral Pathobionts Promote MS-like Symptoms in Mice

Orální patobionti podporují symptomy podobné RS u myší CZ