Disclaimer PubMed and NLM

1.
Modulation of p38 MAPK and Nrf2/HO-1/NLRP3 inflammasome signaling and pyroptosis outline the anti-neuroinflammatory and remyelinating characters of Clemastine in EAE rat model. Motawi TK, El-Maraghy SA, Kamel AS, Said SE, Kortam MA.
Biochem Pharmacol. 2023 Jan 28:115435. doi: 10.1016/j.bcp.2023.115435. Online ahead of print.
PMID: 36720356 Modulace p38 MAPK a Nrf2/HO-1/NLRP3 signalizace zánětu a pyroptóza nastiňuje protineurozánětlivé a remyelinizační vlastnosti Clemastinu v modelu CZ
2022 Institute of Anatomy, Rostock University Medical Center, Rostock, Germany Remyelination in Multiple Sclerosis: Findings in the Cuprizone Model Remyelinizace u roztroušené sklerózy: nálezy v kuprizonovém modelu CZ
Chillies Active
[79 ]
Aktivace receptoru TRPV1 (Transient Receptor Potential Vanilloid 1) kapsaicinem
zvýšená remyelinizace
zlepšení motorických poruch chování
Corpus callosum
HC, IHC/IF, RT-PCR, WB, TEM
Ženšen
[84 ]
Ginsenosid Rg1
zvýšená remyelinizace
zvýšený počet OL
Celý mozek
WB
Corpus callosum
HC, IHC/IF, TEM
Kyselina Ursolová [85 ]
kyselina ursolová
JABLKA, Levandule zvýšená remyelinizace
Mozek
RT-PCR
Corpus callosum
HC, IHC/IF

[88 ]
acetyl-L-karnitin
zvýšená remyelinizace
zlepšení motorických poruch chování
Corpus callosum
IHC
[97 ]
Siponimod
zvýšená remyelinizace
T2-vážený pokles intenzity signálu
Corpus callosum
HC, IHC/IF, MRI
[98 ]


zvýšená remyelinizace
zlepšily deficity chování
Corpus callosum
HC, IHC/IF, RT-PCR, TEM