Ikingrayshop.cz

2023 Oct 10 Graduate Program in Dental Sciences, Federal University of Espírito Santo (UFES), Brazil Infrared laser therapy decreases systemic oxidative stress and inflammation in hypercholesterolemic mice with periodontitis

Infračervená laserová terapie snižuje systémový oxidační stres a zánět u hypercholesterolemických myší s paradentózou CZ


2024 Nov 1


2023 Aug 22 Clinical Biobank Center, Microbiome Medicine Center, China The role of the indoles in microbiota-gut-brain axis and potential therapeutic targets: A focus on human neurological and neuropsychiatric diseases

Role indolů v ose mikrobiota-střevo-mozek a potenciální terapeutické cíle: Zaměření na lidská neurologická a neuropsychiatrická onemocnění CZ

přímé nebo nepřímé způsoby, jak zlepšit prognózu onemocnění centrálního nervového systému a zvrátit dysfunkci osy mikrobiota-střevo-mozek. které mohou ovlivnit řadu neurologických a neuropsychiatrických onemocnění


2023 Feb 2 Department of Pediatric Surgery, Xin Hua Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China Inositol hexaphosphate promotes intestinal adaptation in short bowel syndrome via an HDAC3-mediated epigenetic pathway

Inositol hexafosfát podporuje střevní adaptaci u syndromu krátkého střeva prostřednictvím epigenetické dráhy zprostředkované HDAC3 …IP6 je metabolizován na IP3 pro zvýšení aktivity HDAC3 pro regulaci signální dráhy FOXO3/CCND1


Volume 14, 2022 Department of Pathology Graduate Program University of Iowa Iowa City IA USA Dietary Isoflavones Alter Gut Microbiota and Lipopolysaccharide Biosynthesis to Reduce Inflammation

Dietní izoflavony mění střevní mikrobiotu a biosyntézu lipopolysacharidů ke snížení zánětu CZ ..poskytuje protizánětlivou odpověď a snižuje závažnost onemocnění.


2022 Oct 26 Department of Informatics, University of Iowa, USA Isoflavone consumption reduces inflammation through modulation of phenylalanine and lipid metabolism

Konzumace isoflavonů snižuje zánět prostřednictvím modulace metabolismu fenylalaninu a lipidů CZ …Konzumace isoflavonů mění systémovou metabolickou krajinu současným zvýšením mononenasycených mastných kyselin


2023 Jan 30 Department of Pharmacy, Xuanwu Hospital of Capital Medical University, Beijing Engineering Research Center for Nervous System Drugs, China Icariin Ameliorates Behavioral Deficits and Neuropathology in a Mouse Model of Multiple Sclerosis

Icariin zlepšuje behaviorální deficity a neuropatologii u myšího modelu roztroušené sklerózy CZ

..Celkově naše zjištění prokázala, že ICA jako pleiotropní činidlo zabraňuje RS indukované EAE zlepšením demyelinizace a ztráty neuronů, což interferuje s neurozánětem prostřednictvím aktivace mikrogliálního zánětu NLRP3


2022 Jul Traditional Chinese Medicine College of Shandong University of Traditional Chinese Medicine, Jinan, China Anti-inflammatory and immunoregulatory effects of icariin and icaritin

Protizánětlivé a imunoregulační účinky icariinu a icaritinu CZJ2022 Apr 29 Gemma Wilson-MenzfeldJenni Naisby Department of Nursing, Midwifery and Health, Northumbria University, United Kingdom Yoga provision for individuals living with Multiple Sclerosis: Is the future online?

Jóga pro jedince žijící s roztroušenou sklerózou: Je budoucnost online? CZ

2023 Feb 16 Faculty of Sports and Exercise Science, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia Effects of Tele-Pilates and Tele-Yoga on Biochemicals, Physical, and Psychological Parameters of Females with Multiple Sclerosis

Účinky tele-pilates a tele-jógy na biochemické, fyzické a psychologické parametry žen s roztroušenou sklerózou CZ …doplňkové terapeutické metody pro zvýšení prolaktinu a snížení hladiny kortizolu v séru a dosažení klinicky relevantního zlepšení deprese, rychlosti chůze, úroveň fyzické aktivity a QoL u pacientek s RS


2022 Nov 26 Student Research Committee, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran Pharmacotherapeutic potential of walnut (Juglans spp.) in age-related neurological disorders

Farmakoterapeutický potenciál ořešáku (Juglans spp.) u neurologických poruch souvisejících s věkem CZ …,.Ořech může také zlepšit pohybové postižení u Parkinsonovy choroby díky svému antioxidačnímu a neuroprotektivnímu účinku snížením tvorby ROS a oxidu dusnatého (NO) a potlačením oxidačního stresu. Je pozoruhodné, že sloučeniny vlašských ořechů mají potenciální antiproliferativní účinky na glioblastom (nejagresivnější primární mozkový novotvar)


leafytea.cz

2023 Feb 23 Shanghai Key Laboratory of Functional Materials Chemistry, School of Chemistry and Molecular Engineering, East China University of Science and Technology, Shanghai, China Structural characterization and immunomodulatory activity of an arabinogalactan from Jasminum sambac (L.) Aiton tea processing waste

Strukturní charakterizace a imunomodulační aktivita arabinogalaktanu z Jasminum sambac (L.) Aiton odpad ze zpracování čaje

…SP-1a má silné imunomodulační účinky na makrofágy RAW264.7: léčba JSP-1a zvýšila fagocytózu, aktivovala translokaci NF-κB p65 a podpořila produkci NO, reaktivních forem kyslíku (ROS), tumor nekrotizující faktor (TNF)-a a interleukin (IL)-6. Kromě toho inhibice Toll-like receptoru 4 způsobila potlačení uvolňování NO a sekrece cytokinů, což naznačuje, že dráha TLR-4/NF-KB by mohla hrát významnou roli v imunitní odpovědiKKaragén

2023 Sep 25 Modulation of Gut Microbiome Community Mitigates Multiple Sclerosis in a Mouse Model: The Promising Role of Palmaria palmata Alga as a Prebiotic (Červená mořská řasa Karagén)

Modulace komunity střevních mikrobiomů zmírňuje roztroušenou sklerózu u myšího modelu: Slibná role řasy Palmaria palmata jako prebiotika


2023 Jan 20 Department of Food Development and Food Quality, Institute of Food Science and Human Nutrition, Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover, Germany Additional advances related to the health benefits associated with kombucha consumption

Další pokroky související se zdravotními přínosy spojenými s konzumací kombuchy CZ

Kombucha je zdravý a bezpečný nápoj s mnoha zdravotními přínosy, které primárně souvisí s přítomností bakterií, kvasinek a dalších bioaktivních složek.


namaximum.cz

2024 Feb 20 The First Affiliated Hospital of Dalian Medical University, Dalian, People’s Republic of China Vitamin K: Infection, Inflammation, and Auto-Immunity

Vitamin K: Infekce, záněty a autoimunita

—————————————–

2023 Jul 21 Department of Pharmaceutical Sciences and Technology, Birla Institute of Technology, Mesra, India Vitamin K2 protects against aluminium chloride-mediated neurodegeneration

Vitamin K2 chrání před neurodegenerací zprostředkovanou chloridem hlinitým

——————————————–


2022 Nov 3 Faculty of Dentistry, Department of Basic Medical Sciences, Marmara University, Istanbul, Turkey The emerging relationship between vitamin K and neurodegenerative diseases: a review of current evidence

Vznikající vztah mezi vitaminem K a neurodegenerativními onemocněními: přehled současných důkazů CZ .. byl také navržen pro terapeutické použití u pacientů s roztroušenou sklerózou, aby se snížila intenzita nebo zpomalila progrese onemocnění.

———————————————-

kale / kapusta

2024 Apr 22 Vitamin K content of Australian-grown horticultural commodities

Obsah vitamínu K v australských zahradnických komoditách cz

———————————————-


2022 Dec Department of Medicine, Uniformed Services University of the Health Sciences, Bethesda, USA High K+ intake alleviates experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) and increases T regulatory cells

Vysoký příjem K + zmírňuje experimentální autoimunitní encefalomyelitidu (EAE) a zvyšuje T regulační buňky CZ … Vysoký příjem K + zvýšil frekvenci buněk Treg ve slezině

———————————————

May 18 Modification of Gas6 Protein in the Brain by a Functional Endogenous Tissue Vitamin K Cycle

Modifikace proteinu Gas6 v mozku funkčním endogenním tkáňovým cyklem vitaminu K cz

..Tyto výsledky ukazují, že vitamín K je důležitou živinou pro mozek

———————————————


2023 Dec 6 A High MCT-Based Ketogenic Diet Suppresses Th1 and Th17 Responses to Ameliorate Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in Mice by Inhibiting GSDMD and JAK2-STAT3/4 Pathways

Ketogenní dieta na bázi MCT potlačuje reakce Th1 a Th17 na zlepšení experimentální autoimunitní encefalomyelitidy u myší inhibicí cest GSDMD a JAK2-STAT3/4 cz

2023 Jul 31 Ketogenic diet attenuates neuroinflammation and induces conversion of M1 microglia to M2 in an EAE model of multiple sclerosis by regulating the NF-κB/NLRP3 pathway and inhibiting HDAC3 and P2X7R activation

Ketogenní dieta zmírňuje neurozánět a indukuje konverzi mikroglií M1 na M2 v modelu EAE roztroušené sklerózy regulací dráhy NF-κB/NLRP3 a inhibicí aktivace HDAC3 a P2X7R

2022 Nov 24 Institute of Health Sciences, Faculty of Medical and Health Sciences, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland The Role of Ketogenic Diet in the Treatment of Neurological Diseases

Role ketogenní diety v léčbě neurologických onemocnění CZ …. výhoda diety oproti neketogenním dietám v kontrolních skupinác byla prokázána v terapii neurologických onemocnění


2022 Jun 8 Department of Biomedicine Neuroscience and Advanced Diagnostics, Section of Human Physiology, School of Medicine, University of Palermo, Italy Ketogenic and Modified Mediterranean Diet as a Tool to Counteract Neuroinflammation in Multiple Sclerosis: Nutritional Suggestions

Ketogenní a upravená středomořská strava jako nástroj k boji proti neurozánětům u roztroušené sklerózy CZ


2022 Jun 9 Department of Pediatrics, Taipei Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan. Role of Ketogenic Diets in Multiple Sclerosis and Related Animal Models

Role ketogenní diety u roztroušené sklerózy a příbuzných zvířecích modelů CZ

2024 Mar 25 Kuntai capsule attenuates premature ovarian insufficiency by activating the FOXO3/SIRT5 signaling pathway in mice: A comprehensive study using UHPLC-LTQ-Orbitrap and integrated pharmacology

Kapsle Kuntai zmírňuje předčasnou ovariální insuficienci aktivací signální dráhy FOXO3/SIRT5 u myší: Komplexní studie využívající UHPLC-LTQ-Orbitrap a integrovanou farmakologii cz

—————————————————————

2024 Mar 29 Whole-Body Cryostimulation in Multiple Sclerosis: A Scoping Review

Kryostimulace celého těla u roztroušené sklerózy: Přehled rozsahu cz

——————————————————-


Kratom …Well, I can testify that it WORKS

No, můžu potvrdit, že to FUNGUJE