This is a selection of studies. Do not use as a guide to treatment.
Only your doctor can do that! Everything is for exploration only! Not for treatment! The CZ translation is done in terms of orientation and machine

Disclaimer PubMed and NLM


A B C . D E F . G H CH . I J K . L M N . O P Q . R ST . U V W . X Y ZAscottsdaleweightloss

2023 Oct 23 Aerobic cycling reduces fatigue and improves pain in persons with multiple sclerosis

Aerobní cyklistika snižuje únavu a zlepšuje bolest u osob s rs CZ

———————————–

2024 May-Jun Intensive Aerobic Cycling Is Feasible and Elicits Improvements in Gait Velocity in Individuals With Multiple Sclerosis: A Preliminary Study

Intenzivní aerobní cyklistika je proveditelná a vyvolává zlepšení rychlosti chůze u jedinců s roztroušenou sklerózou: Předběžná studie cz

————————————-

2024 May 15 Lower arterial cerebral blood flow is associated with worse neuroinflammation and immunomodulation composite proteomic scores

Nižší arteriální cerebrální průtok krve je spojen s horším neurozánětlivým a imunomodulačním kompozitním proteomickým skóre cz

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨


botanic.c

2024 Jun 5 Andrographolide influences IDD cell autophagy and oxidative stress under mechanical pressure via miR-9/FoxO3/PINK1/Parkin molecular axis

Andrografolid ovlivňuje autofagii buněk IDD a oxidační stres pod mechanickým tlakem prostřednictvím molekulární osy miR-9/FoxO3/PINK1/Parkin

————————————————Aksamitník mexický (Tagetes lucida)

2023 Sep 30 Effects of Five Coumarins and Standardized Extracts from Tagetes lucida Cav. (AFRIKÁN) on Motor Impairment and Neuroinflammation Induced with Cuprizone

Účinky pěti kumarinů a standardizovaných extraktů z Tagetes lucida Cav. o motorických poruchách a neurozánětech vyvolaných cuprizonem CZ


2023 Nov 20 Can Ashwagandha Benefit the Endocrine System?-A Review

Může Ashwagandha prospět endokrinnímu systému? cz


Pometum CZ

2021 Sep 8 Morgana MorettiAna Lúcia S Rodrigues    Department of Biochemistry, Center of Biological Sciences, Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil       Functional role of ascorbic acid in the central nervous system: a focus on neurogenic and synaptogenic processes    

Vitamin C Funkční role v centrálním nervovém systému     CZ                              


2018 Jul Yu-E Guo Na Suo Xue Cui,   Chinese Academy of Sciences, Shanghai, China Vitamin C promotes oligodendrocytes generation and remyelination

Vitamin C podporuje tvorbu oligodendrocytů a remyelinaci CZ


03 December 2012 Y. Ohshima, Toshiki Mizuno, K. Yamada Low vitamin and carotenoid levels are related to cerebral white matter lesions

Nízká hladina vitamínů (vitamínu C) a karotenoidů souvisí s lézemi bílé hmoty CZ


2022 Jan 24                                                             NavidhamidiAtena Nazari      Electrophysiology Research Center, Neuroscience Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran                                                             Therapeutic Potential of Combined Therapy of Vitamin A and Vitamin C in the Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE) in Lewis Rats

Terapeutický potenciál kombinované terapie vitaminem A a vitaminem C u EAE CZ


2023 Jun 23 Department of Immunology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran Vitamins A and D Enhance the Expression of Ror-γ-Targeting miRNAs in a Mouse Model of Multiple Sclerosis

Vitamíny A a D zvyšují expresi Ror-γ-cílených miRNA v myším modelu roztroušené sklerózy CZ

..Naše zjištění naznačují, že podávání vitaminů A a D má supresivní účinek na neurozánět u EAE

—————————————

2024 May 16 The combined administration of LNC-encapsulated retinoic acid and calcitriol stimulates oligodendrocyte progenitor cell differentiation in vitro and in vivo after intranasal administration

Kombinované podávání kyseliny retinové zapouzdřené LNC a kalcitriolu stimuluje diferenciaci progenitorových buněk oligodendrocytů in vitro a in vivo po intranazálním podání cz


2022 Jun 8 Department of Nutrition and Food Hygiene, School of Public Health, Medical University, Hebei Province Key Laboratory of Environment and Human Health, , China Vascular benefits of vitamin C supplementation against fine particulate air pollution in healthy adults

Cévní výhody doplňování vitaminu C proti znečištění ovzduší jemnými částicemi u zdravých dospělých CZ


2022 Oct 27 Hebei University of Chinese Medicine, Shijiazhuang, People’s Republic of China Alpha-lipoic acid activates AMPK to protect against oxidative stress and apoptosis in rats with diabetic peripheral neuropathy

Kyselina alfa-lipoová aktivuje AMPK k ochraně před oxidačním stresem a apoptózou u potkanů ​​s diabetickou periferní neuropatií CZ ...ALA zmírňuje DPN a zlepšuje funkci periferních nervů. ALA snižuje oxidační stres aktivací Nrf2 prostřednictvím AMPK a inhibuje FoxO3a a Bim, čímž snižuje apoptózu neuronů


2024 Jun 4 A marine-derived antioxidant astaxanthin as a potential neuroprotective and neurotherapeutic agent: A review of its efficacy on neurodegenerative conditions

Antioxidant astaxanthin pocházející z moře jako potenciální neuroprotektivní a neuroterapeutické činidlo

—————————————————

2022 Jun 16 Natural Products for Neuroprotection and Anti-Ageing Research Unit, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand Health benefits of astaxanthin against age-related diseases of multiple organs

Zdravotní přínosy astaxanthinu proti onemocněním vícero orgánů souvisejícím s věkem CZ

——————————————————————

2024 May 29. The Effect of Aromatherapy with Lavender Essential Oil on the Sleep and Fatigue Level of Patients with Multiple Sclerosis in Turkey: A Randomized Controlled Trial

Vliv aromaterapie levandulovým esenciálním olejem na úroveň spánku a únavy pacientů s roztroušenou sklerózou v Turecku

Závěr: Výsledky ukázaly, že aromaterapie levandulovým esenciálním olejem má významný vliv na únavu a spánek u pacientů s RS


——————————————————————


Astragalus (Kozinec)

2021 Sep Nuo Xu Xiao-Jun Wu Institute of Chinese Materia Medica, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai Key Laboratory of China Research advance of pharmacological effects of astragalosides on nervous system diseases

Výzkumný pokrok farmakologických účinků astragalosidů na onemocnění nervového systému CZ

2022 Nov Shanxi Key Laboratory of Inflammatory Neurodegenerative Diseases/Institute of Brain Science, Shanxi Datong University, China Astragaloside IV inhibits oxidative stress-mediated apoptosis of human SY5Y cells by activating Nrf-2/HO-1 signaling pathway

Astragalosid IV inhibuje apoptózu lidských buněk SY5Y zprostředkovanou oxidačním stresem aktivací signální dráhy Nrf-2/HO-1 CZ …hladinu antioxidantů, chrání buňky před oxidačním poškozením a snižuje apoptózu aktivací signální dráhy Nrf-2/HO-1


2022 Jul 9 Department of Neurology, Affiliated First Hospital of Hunan Traditional Chinese Medical College, China Progress in Mechanism of Astragalus membranaceus and Its Chemical Constituents on Multiple Sclerosis

Pokrok v mechanismu Astragalus membranaceus a jeho chemických složek na roztroušenou sklerózu CZ


2021 Sep 14                                                                                                                                                                      Anna Vogelsang  Susann Eichler Department of Neurology with Institute of Translational Neurology, University Hospital Münster, Germany. Platelet Inhibition by Low-Dose Acetylsalicylic Acid Reduces Neuroinflammation in an Animal Model of Multiple Sclerosis

Inhibice krevních destiček nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylové snižuje neuroinflamaci na zvířecím modelu roztroušené sklerózy           CZ                                                                                                                             


2015 Jun 4 Rashida Ginwala Emily McTish Department of Microbiology and Immunology, and the Institute for Molecular Medicine and Infectious Disease, Drexel University College of Medicine, Philadelphia Apigenin, a Natural Flavonoid, Attenuates EAE Severity Through the Modulation of Dendritic Cell and Other Immune Cell Functions

Apigenin, přírodní flavonoid, zmírňuje závažnost EAE prostřednictvím modulace dendritických buněk a dalších funkcí imunitních buněk CZ


2023 Aug 10 Division of Hemostasis and Thrombosis, Department of Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, USA Plant flavonoid inhibition of SARS-CoV-2 main protease and viral replication

Rostlinná flavonoidní inhibice hlavní proteázy SARS-CoV-2 a virové replikace CZ

…V buněčném testu replikace SARS-CoV-2 byly nejúčinnějšími inhibitory apigenin a galloylovaný analog pinocembrin


Chřest lékařský (Asparagus officinalis)

2022 Oct 25 Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Iran Effects of Asparagus officinalis on immune system mediated EAE model of multiple sclerosis

Účinky Asparagus officinalis na imunitním systémem zprostředkovaný EAE model roztroušené sklerózy CZ ….frakce změnily oběhové periferní krevní buňky a také remitovaly klinické příznaky po indukci EAE spolu se zvýšeným obsahem myelinové pochvy


2021 Oct 21 Arianna Romani Fabio Casciano Department of Translational Medicine and LTTA Centre, University of Ferrara, Italy Anticancer Activity of Aqueous Extracts from Asparagus officinalis L. Byproduct on Breast Cancer Cells

Protirakovinná aktivita vodných extraktů z Asparagus officinalis L. Vedlejší produkt na buňkách rakoviny prsu CZ


2021 Nov 16 Chih-Hsuan Hsia Thanasekaran Jayakumar Graduate Institute of Medical Sciences, College of Medicine, Taipei Medical University, Taiwan Auraptene, a Monoterpene Coumarin, Inhibits LTA-Induced Inflammatory Mediators via Modulating NF- κ B/MAPKs Signaling Pathways

Aurapten, monoterpenový kumarin, inhibuje LTA-indukované zánětlivé mediátory prostřednictvím modulace signálních drah NF- κ B/MAPK CZ2023 Oct Tehranolid and Artemisinin Effects on Ameliorating Experimental Autoimmune Encephalomyelitis by Modulating Inflammation and Remyelination

Účinky tehranolidu a artemisininu na zlepšení experimentální autoimunitní encefalomyelitidy modulací zánětu a remyelinizace cz

2022 Mar 15 Yan Zhang Jie Lv State Key Laboratory Basis of Xinjiang Indigenous Medicinal Plants Resource Utilization, China Synthesis and biological evaluation of Artemisinin derivatives as potential MS agents

Syntéza a biologické hodnocení derivátů artemisininu jako potenciálních agens MS CZ


2022 Dec 5 Department of Pharmacology, Central University of Punjab, Punjab, India Repurposing artemisinins as neuroprotective agents: a focus on the PI3k/Akt signalling pathway

Přeměna artemisininů jako neuroprotektivních činidel: zaměření na signální dráhu PI3k/Akt CZ …přežití buněk, autofagie, neuronální proliferace a synaptická plasticita. Proto, modulace této dráhy bude klíčová při léčbě neurodegenerativních poruch


2022 Sep 1 Laboratory of Immunopharmacology, State Key Laboratory of Drug Research, Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences, China Artemisinin derivative SM934 in the treatment of autoimmune and inflammatory diseases: therapeutic effects and molecular mechanisms

Derivát artemisininu SM934 v léčbě autoimunitních a zánětlivých onemocnění: terapeutické účinky a molekulární mechanismy CZ


2021 May 17 Huijuan ZhangMengting Li School of Pharmaceutical Sciences, Zhengzhou University, Zhengzhou, People’s Republic of China Artemisinin co-delivery system based on manganese oxide for precise diagnosis and treatment of breast cancer

Artemisinin co-dodávkový systém na bázi oxidu manganu pro přesnou diagnostiku a léčbu rakoviny prsu CZ

2023 Sep 5 Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran The aqueous extract of Artemisia Absinthium L. stimulates HO-1/MT-1/Cyp450 signaling pathway via oxidative stress regulation induced by aluminium oxide nanoparticles (α and γ) animal model

Vodný extrakt Artemisia Absinthium L. stimuluje signální dráhu HO-1/MT-1/Cyp450 prostřednictvím regulace oxidačního stresu vyvolaného zvířecím modelem nanočástic oxidu hlinitého (α a γ).


tomatoes

2022 Nov 16 PMI R&D, Philip Morris Products S.A, Neuchâtel, Switzerland. Systems biology reveals anatabine to be an NRF2 activator

Systémová biologie ukazuje, že anatabin je aktivátorem NRF2 CZ ..jsme byli schopni prokázat, že léčba anatabinem vede k translokaci NRF2


2021 Sep                                                                                                          Nuo Xu,  Xiao-Jun Wu  Institute of Chinese Materia Medica, China Research advance of pharmacological effects of astragalosides on nervous system diseases Pokrok ve výzkumu farmakologických účinků astragalosidů na onemocnění nervového systému       ..This paper reviews the main pharmacological effects and mechanisms of astragalosides in the treatment of multiple sclerosis, Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease, and cerebral ischemic stroke


2022 Aug 12 Research Department, Swiss TCM UNI, Switzerland Ashi Scalp Acupuncture in the Treatment of Secondary Trigeminal Neuralgia Induced by Multiple Sclerosis: A Case Report

Akupunktura pokožky hlavy podle Ashi v léčbě sekundární neuralgie trigeminu vyvolané roztroušenou sklerózou CZ


2022 Feb 26 Faezeh Khodaie Naghmeh Abbasi Multiple Sclerosis Research Center, Neuroscience Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran; School of Acupuncture-Moxibustion and Tuina, Beijing University of Chinese Medicine, China Acupuncture for multiple sclerosis: A literature review

2022 Nov 2 Institute of Brain Science, Shanxi Datong University, China Acupuncture ameliorates neurological function by suppressing microglia polarization and inflammatory response after cerebral ischemia in rats

Akupunktura zlepšuje neurologické funkce potlačením polarizace mikroglií a zánětlivé reakce po mozkové ischemii u potkanů CZ …..intervence může zlepšit neurologické funkce


2022 Sep 5 Department of Biology, Georgetown University, Washington, USA Impact of amino acids on microglial activation and CNS remyelination

Vliv aminokyselin na mikrogliální aktivaci a remyelinizaci CNS CZ


2022 Mar 18 Kubra YeniZeliha Tulek Ondokuz Mayis University, Faculty of Health Sciences, Samsun, Türkiye Effect of self-acupressure on fatigue in patients with multiple sclerosis


2022 Mar 9 Heui Min LimJongsung Lee Department of Biological Science, Gachon University, Republic of Korea Acetylshikonin, A Novel CYP2J2 Inhibitor, Induces Apoptosis in RCC Cells via FOXO3 Activation and ROS Elevation Acetylshikonin, nový inhibitor CYP2J2, indukuje apoptózu v buňkách RCC prostřednictvím aktivace FOXO3 a zvýšení ROS CZ


……

Aloe
Citrus bergamia
Bergamot Extract

2022 Jun 29 Laboratory of Pharmaceutical Biology, IRC-FSH Center, Department of Health Sciences, University “Magna Græcia” of Catanzaro, Ital Involvement of the Intestinal Microbiota in the Appearance of Multiple Sclerosis: Aloe vera and Citrus bergamia as Potential Candidates for Intestinal Health

Podíl střevní mikroflóry na vzniku roztroušené sklerózy: Aloe vera a Citrus bergamia jako potenciální kandidáti na zdraví střev CZ


2022 Mar 13 Jung Yoen Park See-Hyoung Park Molecular Dermatology Laboratory, Department of Integrative Biotechnology, College of Biotechnology and Bioengineering, Sungkyunkwan University, Korea Yellow Chaste Weed and Its Components, Apigenin and Galangin, Affect Proliferation and Oxidative Stress in Blue Light-Irradiated HaCaT Cells Žlutý cudný plevel a jeho složky, apigenin a galangin, ovlivňují proliferaci a oxidační stres v buňkách HaCaT ozářených modrým světlem CZ


2022 Jul 6 Convergence Educational Program of Biomedical Sciences for Creative Future Talents, Department of Immunology, School of Medicine, Kyungpook National University, Korea Preventative Effects of Antioxidants against PM 10 on Serum IgE Concentration, Mast Cell Counts, Inflammatory Cytokines, and Keratinocyte Differentiation Markers in DNCB-Induced Atopic Dermatitis Mouse Model

Preventivní účinky antioxidantů proti PM 10 na koncentraci IgE v séru, počty žírných buněk, zánětlivé cytokiny a markery diferenciace keratinocytů v myším modelu atopické dermatitidy vyvolané DNCB CZ


namaximum.cz

2022 Aug Department of Anatomical Sciences, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran Ameliorative Effects of Acetyl-L-Carnitine on Corpus Callosum and Functional Recovery in Demyelinated Mouse Model

Zlepšující účinky acetyl-L-karnitinu na Corpus Callosum a funkční zotavení u modelu demyelinizovaných myší CZ


2022 Aug 13 Department of e-Health, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran A systematic review with meta-analysis on balance, fatigue, and motor function following aquatic therapy in patients with multiple sclerosis

Systematický přehled s metaanalýzou rovnováhy, únavy a motorických funkcí po vodní terapii u pacientů s roztroušenou sklerózou CZ

—————————————————-

2024 Mar The Effects of Aquatic Therapy on Depression, Fatigue, and Balance in Patients with Multiple Sclerosis (MS): a Systematic Review and Meta-Analysis

Účinky vodní terapie na depresi, únavu a rovnováhu u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS)

—————————————————–


2022 Jul 6 Department of Psychology, Stanford University, Stanford, USA Effects of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) on symptoms and emotional competencies in individuals with multiple sclerosis

Účinky terapie akceptace a závazku (ACT) a snižování stresu založeného na všímavosti (MBSR) na symptomy a emoční kompetence u jedinců s roztroušenou sklerózou CZ


2023 Multiple Sclerosis Research Center, Neuroscience Institute, Tehran University of Medical sciences, Tehran, Iran Effect of vitamin A on recovery from the acute phase of multiple scle rosis-related optic neuritis

Vliv vitaminu A na zotavení z akutní fáze roztroušené sklerózy související s oční neuritidou CZ ..u RS by mohla zmírnit ztrátu axonů zrakového nervu.


2022 Aug 12 Department of Immunology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran AND Hotchkiss Brain Institute, Department of Clinical Neurosciences, University of Calgary, Calgary, Canada Influence of Vitamins A and D on the Expression of MicroRNA27-3p Isoforms and GATA3 in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis

Vliv vitamínů A a D na expresi izoforem MicroRNA27-3p a GATA3 u EAE CZ ..Ochranné účinky vitamínů A a D u EAE myší mohou být zprostředkovány upregulací GATA3.

2023 Aug 17 Anti-inflammatory-antioxidant modifications and synbiotics improved health-related conditions in patients with progressive forms of multiple sclerosis

Protizánětlivé a antioxidační modifikace a synbiotika zlepšily zdravotní stavy u pacientů s progresivními formami roztroušené sklerózy CZ

Aple

Alternative Polyadenylation of Malic Enzyme 1 Is Essential for Accelerated Adipogenesis.

Alternativní polyadenylace jablečného enzymu 1 je nezbytná pro urychlenou adipogenezi.