U
2023 Nov 30 Ursolic acid derivative UAOS-Na treats experimental autoimmune encephalomyelitis by immunoregulation and protecting myelin

Závěr: Naše zjištění prokázala, že UAOS-Na má jak myelin ochranné, tak protizánětlivé účinky. A mohl by snížit zánět RS snížením exprese Tapbp a H2-T23 v dráze prezentace antigenu MHC-I. cz


2022 Aug 17 Department of Biology, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran Ursolic Acid Enhances Myelin Repair in Adult Mice Brains and Stimulates Exhausted Oligodendrocyte Progenitors to Remyelinate

Kyselina ursolová zlepšuje opravu myelinu v mozcích dospělých myší a stimuluje vyčerpané progenitory oligodendrocytů k remyelinaci CZ


2022 Sep 2 Department of Biomedical Imaging and Radiological Sciences, National Yang Ming Chiao Tung University, Taipei , Taiwan Ultrasound Neuromodulation Reduces Demyelination in a Rat Model of Multiple Sclerosis

Ultrazvuková neuromodulace snižuje demyelinizaci u potkaního modelu roztroušené sklerózy CZV2022 Jun 10 Novel Drug Delivery Systems Research Centre, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran Immunomodulatory effects of cyclotides isolated from Viola odorata in an experimental autoimmune encephalomyelitis animal model of multiple sclerosis

Imunomodulační účinky cyklotid izolovaných z Viola odorata v experimentálním zvířecím modelu CZ


2022 Aug Department of Rehabilitation Medicine, The First Affiliated Hospital of USTC, Division of Life Sciences and Medicine, University of Science and Technology of China Effects of vibration training on motor and non-motor symptoms for patients with multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis

Účinky vibračního tréninku na motorické a nemotorické symptomy u pacientů s roztroušenou sklerózou CZ


May-Jun 2022 Feng Yang Pey-Shan Wen Department of Kinesiology and Health (FY), Georgia State University, Atlanta, USA Effects of Vibration Training on Cognition and Quality of Life in Individuals With Multiple Sclerosis

Účinky vibračního tréninku na kognici a kvalitu života u jedinců s roztroušenou sklerózou CZ


2022 Oct Armed Forces Institute of Rehabilitation Medicine (AFIRM), Rawalpindi, Pakistan. The emerging role of focal muscle vibration in rehabilitation of neurological disorders

Vznikající role fokálních svalových vibrací v rehabilitaci neurologických poruch CZ

…nárůst svalové hmoty, lepší prokrvení, zlepšení hustoty kostí, snížení bolestí kloubů a zad.


2022 Jul 11 Department of Sport Science, University of Freiburg, Germany Six weeks of whole-body vibration improves fine motor accuracy, functional mobility and quality of life in people with multiple sclerosis

Šest týdnů celotělových vibrací zlepšuje přesnost jemné motoriky, funkční mobilitu a kvalitu života u lidí s roztroušenou sklerózou CZ


2022 Mar 2 Evelyne Wiskerke Jan Kool Department of Rehabilitation Sciences, KU Leuven – University of Leuven, Leuven, Belgium Determining the Optimal Virtual Reality Exergame Approach for Balance Therapy in Persons With Neurological Disorders Using a Rasch Analysis: Longitudinal Observational Study

Určení optimálního cvičebního přístupu virtuální reality pro balanční terapii u osob s neurologickými poruchami pomocí Raschovy analýzy: longitudinální observační studie

2022 Oct 30 Exercise Intervention for Health Research Group (EXINH-RG), Department of Physiotherapy, University of Valencia, Spain Effectiveness of Virtual Reality on Balance and Risk of Falls in People with Multiple Sclerosis: A Systematic Review and Meta-Analysis

Efektivita virtuální reality na rovnováhu a riziko pádů u lidí s roztroušenou sklerózou: Systematický přehled a metaanalýza CZ ..Léčba založená na VR je účinnější než neintervence při zlepšování rovnováhy a rizika pádu u lidí s RS


2022 Aug 3 Department of Otorhinolaryngology, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China Central vestibular dysfunction: don’t forget vestibular rehabilitation

Centrální vestibulární dysfunkce: nezapomínejte na vestibulární rehabilitaci CZ

2022 Aug 3 Department of Otorhinolaryngology, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China Central vestibular dysfunction: don’t forget vestibular rehabilitation

Centrální vestibulární dysfunkce: nezapomínejte na vestibulární rehabilitaci CZ


2022 Sep 17 National Cancer Control Institute, National Cancer Center, Goyang, Korea Associations between ambient air pollution, obesity, and serum vitamin D status in the general population of Korean adults

Asociace mezi znečištěním okolního ovzduší, obezitou a stavem vitaminu D v séru v obecné populaci dospělých Korejců CZ
Wvochoc.cz

2022 Sep 15 School of Health and Rehabilitation Sciences, The University of Queensland, Brisbane, Australia Immediate effects of wearing textured versus smooth insoles on standing balance and spatiotemporal gait patterns when walking over even and uneven surfaces in people with multiple sclerosis

Okamžité účinky nošení texturovaných versus hladkých vložek na rovnováhu ve stoje a časoprostorové vzorce chůze při chůzi po rovných a nerovných površích u lidí s roztroušenou sklerózou CZ


2022 May Department of Biochemistry, Bharathiar University, Coimbatore, India Combination of Probiotics and Natural Compounds to Treat Multiple Sclerosis via Warburg Effect PMC

Kombinace probiotik a přírodních sloučenin k léčbě roztroušené sklerózy prostřednictvím Warburgova efektu CZ

Probiotics against MS:

Lactobacillus, Bifidobacterium and StreptococcusClinical trial: MS subjects with glatiramer Acetate treatment – 7
Without treatment – 2
Healthy controls – 13
Relapsing-remitting MSInhibits the infiltration of intermediated monocytes into the CNS72
Lactobacillus paracasei and L. plantarumFemale Lewis rats 6–8-week ageExperimental auto immune myasthenia gravisReduces the CNS inflammation
Inhibits Th1 and Th17 cytokines
73
Lactobacillus reuteriFemale mice wild-type (WT) C57BL/6 (10 weeks-age)EAEReduced TH1/TH17 cells and their associated cytokines IFN-g/IL-1774
Lactobacillus plantarum and Bifidobacterium animalisFemale C57BL/6 mice (8–10 weeks age)EAEImproved the state of CD4+CD25+Foxp3+-expressing T-cells in the spleen and the lymph nodes75
Saccharomyces boulardiiDouble-blind randomized controlled two-group parallel Clinical trial of 50 MS patientsMSReduces CNS inflammation, fatigue, pain and oxidative stress24
Lactobacillus acidophilus, lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum and Lactobacillus fermentumRandomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial of 40 MS patientsMSDown regulates the gene expressions of IL-8 and TNF-α76
Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri, Bifidobacterium bifidum and Streptococcus thermophilusC57BL/6 mice (6–8 weeks-age)EAEMOG-reactive T cell propagation and pro-inflammatory cytokine levels are reduced and improving IL10+ or/and Foxp3+ Treg cells.
Inhibits the pro-inflammatory Th1/Th17 polarization.
77
Lactobacillus plantarum and Bifidobacterium B9432 male Wistar ratsEthidium bromide induced demyelinationImproves the spatial memory and learning.78
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum and Lactobacillus fermentumRandomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial of 60 MS patientsMSShows improvements in expanded disability status scale, mental health and HDL- cholesterol levels.79
Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum and Lactobacillus fermentumRandomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial of 48 MS patientsMSDecreases the levels of hsCRP and IL-6 and increased the anti-inflammatory cytokine IL-1080
Streptococcus thermophilusFemale SJL/J mice, (6–9 weeks age)MBP83–99 peptide immunized MS modelInhibited the secretion of pro-inflammatory cytokines IL-1β and IFN-γ and enhances the secretion of anti-inflammatory cytokines IL-4, IL-5, IL-10

Effect of natural compounds in MS:

Bio-active componentsStudy designType of MS/study modelsEffect of bioactive component in MSRef.
CurcuminAdult female Lewis rats (150-200 g)Experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) (animal model of MS)Reduces the oxidative stress
Enhances remyelination process
55
CannabisRandomized placebo-controlled, double-blind parallel group study of 160 MS patientsMSEffective for spasticity associated with MS56
Epigallocatechin-3-gallateRandomized, double-blind, placebo-controlled, crossover trial of 18 MS patientsRelapsing-remitting MSImproves muscular metabolism to a greater extent in men than in women57
Crocus sativus L.8-week-old C57BL/6 miceEAEInhibits oxidative stress and prohibits leukocyte infiltration to CNS58
GingerFemale 6- to-8-week age C57BL/6 miceEAEReduces the infiltration of inflammatory cells into the CNS59
Andrographis paniculataRandomized double-blind placebo-controlled trial of 25 patientsRelapsing-remitting MSReduces the chronic fatigue60
Dendropanaxmorbiferus13.5 days pregnant females mice or pupsOligodendrocytes (OLs) primary culture systemsEnhances oligodendrocytes development61
Terminalia ferdinandianaAntibacterial activity against the strains of A. baylyi and P. aeruginosaBacterial triggers of MSInhibits the growth of
Acinetobacter baylyi
and Pseudomonas aeruginosa which triggers MS
62
Boswellia papyriferaClinical trial of 80 MS patientsRelapsing remitting MSImproves the visual and spatial memory.63
ScrophulariamegalanthaNineteen C57BL/6 female mice- weighing 18-20g (7-to 9 week-age)EAEDown-regulates the production of IFN-γ and IL-17 and up-regulates the anti-inflammatory IL-1064
SaffronAdult male Wistar rats (200-250 g)Ethidium bromide induced demyelinationImproves spatial learning memory and antioxidant enzyme activity65
ResveratrolMale C57Bl/6 mice (20-25 g)Cuprizone induced demyelinationImproves mitochondrial function, remyelination, motor coordination reduces oxidative stress by enhances the expression of Olig1 gene and inhibited NF-κB signaling pathway66
ResveratrolFemale SJL/J mice (6-week age)EAEExhibits neuro-protective activity by the activation of SIRT1 mechanism67
CannabisRandomized clinical trial of 144 MS patientsMSImproves pain relief and muscle stiffness in MS patients68
CurcuminRat embryonic hippocampal neuron- from 17-days pupsPrimary hippocampal neuron cell culture studyProtects axon degradation by inhibiting microglial MyD88/p38 MAPK signaling and nitric oxide production


2023 Feb State Key Laboratory of Environmental Criteria and Risk Assessment, Chinese Research Academy of Environmental Sciences, China Effectiveness evaluation of water-sprinkling in controlling urban fugitive road dust based on TRAKER method

Hodnocení účinnosti kropení vodou při kontrole městského fugitivního silničního prachu na základě metody TRAKER CZ


ninelife.cz

2022 Nov 12 The Key Research Laboratory of Benefiting Qi for Acting Blood Circulation Method to Treat Multiple Sclerosis of State Administration of Traditional Chinese Medicine, Shanxi University of Chinese Medicine, Jinzhong, China Wuzi Yanzong Pill Plays A Neuroprotective Role in Parkinson’s Disease Mice via Regulating Unfolded Protein Response Mediated by Endoplasmic Reticulum Stress

Pilulka Wuzi Yanzong hraje neuroprotektivní roli u myší s Parkinsonovou nemocí prostřednictvím regulace rozvinuté proteinové odezvy zprostředkované stresem endoplazmatického retikula CZ ….zlepšila motorické symptomy a patologické léze u PD myší,

Wuzi Yanzong Pill relieves CPZ-induced demyelination by improving the microenvironment in the brain

Wuzi Yanzong Pill zmírňuje demyelinizaci vyvolanou CPZ zlepšením mikroprostředí v mozku CZ Závěr: Naše výsledky ukázaly, že WYP podpořila proliferaci a vývoj oligodendrocytů zlepšením mikroprostředí CNS a účinně zmírnila demyelinizaci

2023 Oct Wuzi Yanzong Pill relieves MPTP-induced motor dysfunction and neuron loss by inhibiting NLRP3 inflammasome-mediated neuroinflammation

Wuzi Yanzong Pill zmírňuje motorickou dysfunkci vyvolanou MPTP a ztrátu neuronů tím, že inhibuje neurozánět zprostředkovaný zánětem NLRP3

2023 Aug Wuzi Yanzong Pill protects neural tube defects by activating PI3K/Akt signaling pathway

Wuzi Yanzong Pill chrání defekty neurální trubice aktivací signální dráhy PI3K/Akt cz

2023 Sep 21

The Molecular Basis of Wnt/ β-Catenin Signaling Pathways in Neurodegenerative Diseases

Molekulární podstata Wnt/ β -Cateninových signálních drah u neurodegenerativních onemocnění CZ

2023 Aug 18 Dietary wheat amylase trypsin inhibitors exacerbate CNS inflammation in experimental multiple sclerosis

Dietní inhibitory pšeničné amylázy trypsinu zhoršují zánět CNS u experimentální roztroušené sklerózy cz

2023 Jun 2 Attenuation of immune activation in patients with multiple sclerosis on a wheat-reduced diet: a pilot crossover trial

Útlum imunitní aktivace u pacientů s roztroušenou sklerózou na dietě se sníženým obsahem pšenice: pilotní křížová studie cz